COPYRIGHT

Het auteursrecht op al het materiaal op deze website (alle electronische gegevens vallend binnen de domeinnamen raarontwerp.nl, weirddesign.nl en joostvdweerd.nl) berust bij Raar Ontwerp. Het geboden materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raar Ontwerp informatie van deze website (teksten, afbeeldingen, animaties, geluiden en html-codes daaronder begrepen) via electronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

DISCLAIMER

De op deze website getoonde informatie wordt door Raar Ontwerp met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Raar Ontwerp verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Raar Ontwerp worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Raar Ontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Raar Ontwerp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van www.raarontwerp.nl opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Raar Ontwerp alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Raar Ontwerp niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Raar Ontwerp worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Raar Ontwerp uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Raar Ontwerp worden onderhouden wordt afgewezen.